přezleťák
aktuality ze zastupitelstva obce Přezletice
František Hucek - bývalý zastupitel

"No animal must ever live in a house, or sleep in a bed, or wear clothes, or drink alcohol, or smoke tobacco, or touch money, or engage in trade."
Animal Farm by George Orwell
10.7.2018
 
Komunální volby 2018 

Komunální volby 2018 se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018. Toto se týká i naší obce. Pokud je mi známo, budou se voleb v naší obci účastnit "Přezleťáci" (*1), tj. Tomáš, Macourek a "kamarádi" a místní buňka ODS (*2) tj. Ing. Vrecionová, Červínová a spol. Naše obec má 7 zastupitelů, na posledním zasedání zastupitelstva obce návrh na zvýšení počtu zastupitelů neprošel. V praxi to znamená, že strana či sdružení které získá 4 loajální zastupitele si zvolí starostu, místostarostu a prosadí si veškerá usnesení která bude chtít prosadit. Pokud by vyhrál tým ODS, bude vše jako minulé volební období. Pokud vyhrají "Přezleťáci", název uvádím schválně v uvozovkách, neboť současné sdružení nemá se zásadami které jsme prosazovali, když jsem sdružení zakládal tj. sloužit lidem a maximální otevřenost, vůbec nic společného, pak se velmi pravděpodobně budou kluci chovat ještě hůř než doposud. Poslední zasedání zastupitelstva Obce Přezletice se konalo 5.6.2018, tj. více než před měsícem, doposud nebyl zveřejněn protokol ze zasedání, který dle zákona musí být vyhotoven a zveřejněn do 10ti dnů po konání zasedání, doposud nebyl na stránkách Obce zveřejněn videozáznam ze zasedání. Já osobně, kromě toho že jsem občanem obce, jsem řádně zvoleným a aktivním zastupitelem, zároveň jsem i předsedou kontrolního výboru v jehož kompetenci je kromě kontrolování hospodaření obce i kontrolování finančního výboru. V té obecní hyierarchii bych měl být po starostovi a místostarostovi č. 3, chyba lávky, když si žádám po vedení obce nějaké informace, není vyjímkou že jsou mi odepřeny, musím se dotazovat prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím a teprve když mi opět není vyhověno a já pošlu svou stížnost na Krajský úřad, tak se se mnou někdo baví. Pokud by kluci vyhráli, dokážu si přestavit, že se situace nezlepší, naopak, popravdě si nedokážu v praxi představit, že by to mohlo být horší.. Osobně předpokládám nízkou volební účast, voliči ODS mohou být zklamáni tím, že jimi zvolení zastupitelé se dne 13.10.2016 vzdaly svých mandátů, čímž se vzdali možnosti aktivně se 2 roky podílet na chodu obce a vstupem náhradníka pana architekta do zastupitelstva umožnili vzniku nového 4 hlasového bloku, který si opět schválí co chce. Kluci kteří slibovali změnu oproti minulému vedení zklamali na plné čáře, dle mého názoru jsou ještě horší než "děvčata".. Já jsem třeba nikdy nechtěl komentovat Tomášovo zbití spoluobčana, na základě kterého byl pravomocně odsouzen, dokážu pochopit že člověk když se trochu napije dělá blbosti, když se mi ale na posledním zasedání zastupitelstva dostal do ruky rozsudek, ve kterém to dle Tomášovi obhajoby vypadá, že byl obětí politické opozice, což je naprosto v rozporu s jeho tvrzením, že tento incident s jeho funkcí starosty nesouvisí, musel sem tento rozsudek zveřejnit, ať si každý může udělat obrázek sám (*3). Na tom kdo bude v Obci vládnout bude také záviset vymáhání "ztracených peněz" z obecní pokladny, neboť statutární orgán obce, což je starosta/starostka jsou zodpovědní za hospodaření obce a zastupitelé, pokud starosta/starostka nepostupují s péčí řádného hospodáře mohou po těchto činitelých způsobené škody vymáhat. Dále jak např. uvádím ve své zpráve Kontrolního výboru obce Přezletice za rok 2017 (*4) Obci dle mého názoru může vzniknout škoda v řádech desítek milionů Kč, pokud by se "daroval" obecní pozemek svazku Obcí, tj. opět by obec po těch zastupitelích, kteří pro tuto smlouvu hlasovali mohla způsobenou škodu vymáhat. Tj. příští komunální volby v naší obci půjde skutečně o hodně..
(*1) https://www.prezletaci.cz/volby-2018/ (*2) https://www.ods.cz/ms.prezletice/volby2018 (*3) http://hucek.cz/rozsudek.html (*4) http://hucek.cz/kontrolni3.pdf "Lid vs. zastupitel V."
12.6.2018
 
zasedání zastupitelstva Obce Přezletice 5.6.2018 - pár poznámek

Asi po roce a půl, poté co se vzdali svých funkcí, se zástupce opozice Ing. Červínová zůčastnila zasedání zastupitelstva. Člověk se těšil, že se konečně něco bude dít, co si budeme povídat funkčí opozici současné vedení obce potřebuje jako sůl, bohužel byl pak zklamán. Ing. Červínová si přinesla anonymizovanou verzi Rozsudku 37T77/2017 obžalovaných Horáka a Říhy a chtěla ho řešit jako bod zastupitelstva. Rozsudek je ze dne 8.8.2017 tj. téměř rok starý, tj. nerozumím tomu proč se neprojednával dříve, aha moment v říjnu budou komunální volby tak se "opozice" probudila.. Dále se Ing. Červínová ptala proč se zasedání ZO konalo až po tak dlouhé době 4 měsících, když dle zákona by se mělo konat nejméně každých 90 dní, na tuto otázku odpověděl starosta, že byl nemocný Ruda. Tuto odpověd bohužel nikdo nerozebral, ano Ruda byl skutečně nějakou dobu nemocný, nicméně na zasedání zastupitelstva stačí když se zůčastní nejméně polovina všech zastupitelů tj. u nás s odsouhlasených 7 (ve skutečnosti je nás pouze 6) stačí aby se zůčastnili 4, tj. Tomáš, Macourek, architekt a já.. a aby byl odhlasován jakýkoli bod zasedání, pak jsou třeba opět 4 hlasy. Tj. zasedání mohlo být klidně dříve, ale protože kluci neměli jistý můj hlas, pro některé věci o kterých nejsem přesvědčen opravdu nehlasuji, bylo zasedání ZO svoláno až po tak dlouhé době. Dále se Ing. Červínová ptala na to proč Obec nezveřejňuje dokumenty související s Obcí, tj. uzavřené smlouvy atd. nacož jí Macourek odpověděl s odkazem na GDPR (z anglického názvu General Data Protection Regulation), což Ing. Červínová odkývala jako že s tím souhlasí! Což je ale samozřejmě neprostý nesmysl, toto nařízení platí asi měsíc, ještě nedávno o něm nikdo ani nic neslyšel a my nezveřejňujeme dokumenty několik let, protože vedení Obce nemá zájem aby se něco zveřejňovalo, aby se občané obce něco dozvěděli.
Dále se řešilo zadání výběrového řízení na areál hřiště, odhadovaná cena projektu na revitalizaci objektu cca 25 mil Kč, kde se opět vše řešilo za zavřenými dveřmi, "máme přeci stavební výbor, není třeba to s někým probírat", to samé se týká developerského projektu směrem ke Ctenicím, kde zaznělo že by tam snad mělo bydlet 2000 lidí, a ke kterému se kriticky vyjádřil i Ruda, který ale pro vypracování změny projektu zvedl ruku. Když jsem si stěžoval že o výše uvedených pro Obec důležitých rozhodnutích nebyl nikdo kromě úzkého kruhu tj. Tomáš, Macourek, architekt informovnán, bylo mi Macourkem řečeno že vše bylo na Facebookových stránkách Obce a že se prý mám více zajímat o dění v Obci.
ZO Přezletice 5.6.2018 - 1/3 , ZO Přezletice 5.6.2018 - 2/3
5.6.2017
 
tak jsme se dnes s kolegou s Podolanky dozvědělili, že jako zastupitelé a předsedové 
kontrolních výborů dvou Obcí ze Svazku obcí, jsme vě věci žádosti o právní názor
 na zpřístupnění informací o hospodaření svazku od advokátky jenž je pravděpodobně 
placena Svazkem našich Obcí protistranou :) a pak má člověk mít rád advokáty..
mail advokátky Obce/Svazku Mgr. Bielinové

24.11.2016
 
můj článek který v Obecním Zpravodaji nikdy nevyšel, a nevyjde.. 
Lid vs. zastupitel IV. 

11.3.2015
 
Díky neochotě opozičních zastupitelek neschválena dohoda s dlužníky obce, o postupném splácení dluhu.
Vzhledem k tomu, že jsou dluhy již promlčené, budeme muset (Obec) dluhy zažalovat 
(zbytečné náklady pro Obec) a soud rozhodne po námitce promlčení, že jsou již promlčené.. 
Videozáznam čas: 52:05

1.12.2014
 
Podepsána smlouva na odpad, o které byla vášnivá diskuze na předminulém zastupitelstvu. 
Video ze zastupitelstva prý mělo velký ohlas ve zmíněné firmě :)

27.11.2014
 
probíhá vášnivá debata ohledně zveřejňování materiálů obce na "soukromém" webu.. 

26.11.2014
 
Obec Přezletice, IČ: 0024065
tímto oznamuje svůj záměr účastnit se
“Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy – Aktualizace zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, 
schválené usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 41/1 ze dne 11. 9. 2014”.
a podílet se poměrnou částí na nákladech právního zastupování advokáta JUDr. Michala Bernarda, Ph.D., 
ev.č. ČAK 14936, odhadem v částce do 10.000 Kč, kterému bude podepsána plná moc.
Výše uvedený bod bude projednáván a schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 28.11.2014
 debata MČ Vinoř na téma pražský okruh 
Rozsuek o zrušení části Zásad územního rozvoje Středočeského kraje
mustr plné moci
podklady k novému plánu územního rozvoje města PRAHY (125MB)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ze zasedání zastupitelstva obce Přezletice dne 28.11.2014 se omluvila celá opozice a to jsme měli spoustu věcí na které jsme se chtěli zeptat. Po vzoru Vinoře bude příští zastupitelstvo dne 19.12.2014, v roce 2015 pak budou zastupitelstva každý poslední pátek v měsíci, vždy od 18h.

asi 24.11.2014
jednání se starostou MČ PRAHA VINOŘ ohledně kapacit v ZŠ. Kapacity opravdu nebudou, už ten příští rok kdy 
budou přijaty děti z Přezletic je ohromnou zátěží pro ZŠ Vinoř. Jediným řešením je vybudování vlastní Základní Školy 
v obci Přezletice. 

19.11.2014
Obec Přezletice uzavřela dohodu o poskytování právních služeb s bojovnicí proti korupci Petrou Bielinovou 
viz: http://www.bielinova.cz/
 smlouva 

asi 17.11.2014
jednání s firmou Novák & Partner, bylo dohodnuto že původní smlouva na 1.43 mil Kč se omezí na 365.000 Kč. 
Méně jak jsme dříve plánovali to nešlo, neboť se jednalo o zaplacejí již hotové části díla, ke kterému
byla obec dle smlouvy vázána. 
 smlouva 

10.11.2014
proběhlo jednání s provozovatelem linky autobusu č. 302 ohledně snížení intervalů autobusu
 zápis z jednání

6.5.2014
e-mail 
ohledně možného konfliktu zájmů zastupitele a zároveň zaměstnance obce

STARŠÍ ČLÁNKY
věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady